Node.js

Node.js är en open source-plattform där man kör Javascript på servernivå. Node.js är designat för att skapa skalbara och väldigt snabba webbapplikationer.

Node.js är en open source-plattform där man kör Javascript på servernivå. Node.js är designat för att skapa skalbara och väldigt snabba webbapplikationer. Node.js hanterar interaktionen mellan användarna och applikationen via ”händelser” (event-based).